THÔNG BÁO: Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và thông tin phúc khảo

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Nhà trường thông báo Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 để học sinh, phụ huynh được biết.
  2. Nhà trường Thông báo học sinh nào muốn phúc khảo điểm thi thì làm đơn phúc khảo nộp về phòng văn thư của nhà trường từ ngày 19/6/2023 đến ngày 21/6/2023.