BÀI: LỄ DÂNG HƯƠNG ANH HÙNG DÂN TỘC N’TRANG LƠNG

BÀI: LỄ DÂNG HƯƠNG ANH HÙNG DÂN TỘC N’TRANG LƠNG

Lượt xem:

Từ thuở xa xưa núi rừng Tây Nguyên bình yên hùng vĩ, che chở buôn làng với trăm họ muôn dân. Đồng bào ta ngày ngày chân đất, trần lưng làm bạn với rẫy rừng với con chim,con thú, đêm đêm quây quần , bập bùng bên bếp lửa, tay trong tay vui vầy với điệu múa M’Nông. Từ khi quân pháp sang cao nguyên M’Nông dậy sóng, tiếng [...]