Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem:

Hòa chung không khí cùng cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2020), người sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày 20/5/2020, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú (THPT DTNT) N’ Trang Lơng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đây là [...]