TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động chuyên môn

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]

Hoạt động công đoàn

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]

Hoạt động Đoàn

Hội nghị công tác Đoàn đầu năm học mới

Hội nghị công tác Đoàn đầu năm học mới

Hội nghị công tác đoàn đầu năm học mới       [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Trao học bổng học sinh nghèo hộ trợ chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới

Trao học bổng học sinh nghèo hộ trợ chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chủ trương chung tay hỗ trợ xây dựng nông thôn mới do ủy ban nhân dân tỉnh phát động, trường THPT DTNT N’Trang Lơng được cấp trên giao kết nghĩa chung tay xây dựng nông thôn mới [...]

Khuyến học

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới [...]