THÔNG TƯ 12/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 12/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/06/2023
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Xem văn bản Xem Online
Tải về