Trường THPT dân tộc nội trú N'Trang Lơng tỉnh Đắk Nông

  • Điện thoại: 02612.216.356
  • Email: dtnttinh.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Đường Y Bih Alêô - Tổ 3 - Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đăk Nông