THÔNG BÁO: Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và thông tin phúc khảo

THÔNG BÁO: Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và thông tin phúc khảo

Lượt xem:

Nhà trường thông báo Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 để học sinh, phụ huynh được biết. Nhà trường Thông báo học sinh nào muốn phúc khảo điểm thi thì làm đơn phúc khảo nộp về phòng văn thư của nhà trường từ ngày 19/6/2023 đến ngày 21/6/2023. [...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022 CÓ 02 NỘI DUNG CHÍNH: 1. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (chỉ tiêu 150) + Phát hành hồ sơ: từ 20/5 đến 29/5/2021 + Thu hồ sơ: 25/5 đến 30/5/2021 + Thi tuyển vào 10: ngày 06 và 07/6/2021 2. TUYỂN BỔ SUNG HỌC SINH LỚP 11 (chỉ tiêu 04), HỌC SINH LỚP 12 (chỉ tiêu 06) [...]
Đề thi tham khảo năm 2018 của BGDĐT

Đề thi tham khảo năm 2018 của BGDĐT

Lượt xem:

https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/1_De_Toan_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/2_De_Nguvan_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/9_De_TiengAnh_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/3_De_Vatli_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/4_De_Hoahoc_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/5_De_Sinhhoc_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/6_De_Lichsu_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/7_De_Diali_Thamkhao_K18.pdf https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5279/8_De_GDCD_Thamkhao_K18.pdf   [...]