CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK NÔNG LẦN THỨ XII, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Lượt xem: