Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/2023/TT-BGDĐT 15/06/2023 Thông tư, bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
38-QĐ/DTNT 31/01/2023
140/KH-DTNT 21/10/2022
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên