Đoàn trường THPT DTNT N’ Trang Lơng tổ chức kết nạp đoàn viên cho các thanh niên ưu tú

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18/7/2020 BCH Đoàn trường đã tổ chức Lễ Kết Nạp Đoàn Viên cho 11 thanh niên ưu tú của 4 chi đoàn khối 12.