KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022 CÓ 02 NỘI DUNG CHÍNH:

1. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (chỉ tiêu 150)

+ Phát hành hồ sơ: từ 20/5 đến 29/5/2021

+ Thu hồ sơ: 25/5 đến 30/5/2021

+ Thi tuyển vào 10: ngày 06 và 07/6/2021

2. TUYỂN BỔ SUNG HỌC SINH LỚP 11 (chỉ tiêu 04), HỌC SINH LỚP 12 (chỉ tiêu 06)

+ Yêu cầu học lực lớp 10,11: khá, giỏi

+ Yêu cầu hạnh kiểm: tốt

XEM VĂN BẢN ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT