THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG LỚP 11,12 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

I. DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG LỚP 11 2022-2023

  1. HOÀNG THỊ MẬN – ngày sinh: 10/03/2006 – giới tính: Nữ – dân tộc: Nùng
  2. GIÀNG THỊ TÒNG– ngày sinh: 05/10/2006– giới tính: Nữ – dân tộc: Mông

 

II. DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG LỚP 12 2022-2023

  1. HOÀNG THỊ HOÀI THƠ – ngày sinh: 07/10/2005 – giới tính: Nữ – dân tộc: Tày

 

III. HỌC SINH TRÚNG TUYỂN (có tên trong danh sách) LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TỪ NGÀY 20/7/2022 đến hết ngày 27/7/2022. SAU THỜI GIAN TRÊN, NẾU THÍ SINH KHÔNG LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC, NHÀ TRƯỜNG SẼ GẠCH TÊN.

IV. GIẤY TỜ MANG THEO:
1/ Giấy báo trúng tuyển vào lớp 10 (bản chính),
2/ Giấy khai sinh bản sao hoặc bản phô tô công chứng;
3/ Học bạ THPT bản chính;
4/ Giấy cam kết có xác nhận của phụ huynh và chính quyền địa phương. (có mẫu kèm theo )
5/ Thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể;
6/ Thẻ đoàn, sổ đoàn (nếu là đoàn viên);
7/ Giấy khám sức khỏe do bệnh viện huyện trở lên cấp.